מדיניות פרטיות
לילי גרביים (להלן "החברה"), מנהלת ומפעילה את האתר בו הנך נמצא. אתר האינטרנט של לילי גרביים (להלן: "אתר הבית") מכבד את פרטיות המשתמשים בו. החברה מפרסמת במסמך זה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר הבית והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר הבית וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר הבית.

כללי
בעת שימוש בשירותי אתר הבית נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בשירותים/מוצרים שרכשת וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בתהליך הרישום באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, כמות הפעמים שצפית בפריט מסוים באתר הבית, העמודים שבהם צפית באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ייתכן ושירותים מסוימים באתר ידרשו רישום מוקדם של המשתמש. היה ותבחר להירשם, תדרש למסור מידע כדוגמת שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, אשר חובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לעשות שימוש בשירותים אלה.

מאגר המידע
הנתונים הנאספים יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו או בתכונות מסוימות של האתר.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק לפי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
• לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר הבית.
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר הבית.
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר הבית – לרבות פרסום מידע ותכנים.
• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר הבית לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת לכך את הסכמתך המפורשת ובכל עת תוכל לחזור מהסכמתך ולחדול מלקבל אותו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
• אם תבצע באתר הבית, פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות אתר הבית לתאגיד כלשהו וכן, במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות אתר הבית עם פעילותו של צד שלישי ובלבד, שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies
אתר הבית משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר הבית להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
ייתכן והחברה תיעזר מפעם לפעם בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר הבית, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר הבית וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

פרסומות של צדדים שלישיים
החברה שומרת לעצמה את הזכות להתיר לספקים בענפים השונים לנהל את מערך הפרסומות באתר הבית. המודעות שבהן תוכל לצפות או שתצפה בעת הביקור באתר הבית מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת דואר אלקטרוני: [email protected].

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר הבית.